Ważna rola higienistek i asystentek

Ważna rola higienistek i asystentek

Po raz pierwszy III Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych „Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA” jest elementem programu naukowego 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej (CEDE 2018 20-22 września).

- To ogromny powód do dumy, nadający wydarzeniu prestiżu, ale także wyraźny sygnał, że higienistki i asystentki są traktowane przez lekarzy jako ważni członkowie zespołu stomatologicznego – mówi mgr dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska, członek Rady Naukowej 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, pomysłodawczyni Zjazdu.

Program Zjazdu jest przede wszystkim praktyczny. Wykłady poruszają zagadnienia dnia codziennego – zadania i rolę asystentki podczas zabiegów periodontologicznych czy chirurgicznych czy współpracę higienistki podczas leczenia chorób przyzębia. Warsztaty będą kwintesencją nowoczesnej profilaktyki i higienizacji. Uczestnicy będą pracować na nowoczesnych urządzeniach, wykonując procedury zgodnie z aktualnymi wytycznymi. To wiedza, która z pewnością zwiększa konkurencyjność na rynku pracy.

mgr dypl. hig. stom. Katarzyna OstrowskaKatarzyna Ostrowska: Kiedy w 2016 r. obieraliśmy kurs na edukację i rozwój przedstawicieli obu grup zawodowych, mocno wierzyliśmy, że projekt wpisuje się zapotrzebowanie rynku stomatologicznego. Zarówno higienistki jak i asystentki sygnalizowały nam chęć zwiększania swoich kompetencji, równocześnie formułując postulat stworzenia miejsca przyjaznego rozwojowi, takiego, które przekazuje aktualną, zgodną ze światowymi trendami wiedzę, podpowiada jak wykorzystać swój potencjał oraz integruje pozwalając na wymianę doświadczeń w dobrej atmosferze. Frekwencja oraz opinie po dwóch pierwszych edycjach Zjazdu pozwalają sądzić, że obraliśmy dobry kurs.
Do zobaczenia ponownie w Poznaniu!


III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD HIGIENISTEK I ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH „ZAWÓD HIGIENISTKI I ASYSTENTKI WART POZNANIA” – ZOBACZ PROGRAM