Rada Naukowa

Rada Naukowa 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej

  Prof. Marzena Dominiak  
  Prof. dr hab. n. med.
Marzena Dominiak
 
Przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej


Dr hab. Wojciech Bednarz Prof. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska Dr Remigiusz Budziłło
Dr hab. n. med.
Wojciech Bednarz

Prof. dr hab. n. med.
Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Ppłk. lek. stom.
Remigiusz Budziłło

Dr Leszek Dudziński Prof. Tomasz Gedrange Prof. Tomasz Konopka
Lek. dent.
Leszek Dudziński

Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Gedrange

Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Konopka

Dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka Prof. Marcin Kozakiewicz Dr Anna Lella
Dr hab. n. med.
Jolanta Kostrzewa-Janicka

Prof. dr hab. n. med.
Marcin Kozakiewicz

Lek. dent.
Anna Lella

Prof. Mariusz Lipski Dr Maciej Michalak Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk
Prof. dr hab. n. med.
Mariusz Lipski

Dr n. med.
Maciej Michalak

Prof. dr hab. n. med.
Dorota Olczak-Kowalczyk

Dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska Dr hab. Teresa Sierpińska
Mgr dypl. hig. stom.
Katarzyna Ostrowska

Prof. dr hab. n. med.
Ingrid Różyło-Kalinowska

Dr hab. n. med.
Teresa Sierpińska

  Dr Maciej Żarow  
  Dr n. med.
Maciej Żarow