Rada Naukowa

Rada Naukowa 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej

  Prof_Dominiak  
  Prof. dr hab. n. med.
Marzena Dominiak
 
Przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej


Dr_hab_Bednarz Prof_Bołtacz-Rzepkowska Dr_Budziłło
Dr hab. n. med.
Wojciech Bednarz

Prof. dr hab. n. med.
Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Ppłk. lek. stom.
Remigiusz Budziłło

Prof_Gedrange Prof_Konopka Prof_Kostrzewa-Janicka
Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Gedrange

Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Konopka

Prof. dr hab. n. med.
Jolanta Kostrzewa-Janicka

Prof_Kozakiewicz Dr_Lella Prof_Lipski
Prof. dr hab. n. med.
Marcin Kozakiewicz

Lek. dent.
Anna Lella

Prof. dr hab. n. med.
Mariusz Lipski

Dr_Michalak Prof_Olczak-Kowalczyk Prof_Różyło-Kalinowska
Dr n. med.
Maciej Michalak

Prof. dr hab. n. med.
Dorota Olczak-Kowalczyk

Prof. dr hab. n. med.
Ingrid Różyło-Kalinowska

Prof_Sierpińska Dr_Żarow  
Dr hab. n. med.
Teresa Sierpińska

Dr n. med.
Maciej Żarow