Program Kongresu

rejestraca2. Kongres Unii Stomatologii Polskiej to formuła wzorowana na standardach Kongresu FDI. Program Kongresu zakłada zarówno sesje Hot Topic, jak i Fora Ekspertów, Kontrowersje, prezentacje przypadków, prezentacje najlepszych prac studenckich, doktoratów, habilitacji; wykłady dla lekarzy ogólnie praktykujących jak i dla chcących poszerzyć swoją wiedzę w różnych specjalizacjach.

Wykłady Kongresu odbywają się równolegle w kilku salach wykładowych w pawilonie 7 na antresoli oraz w pawilonie 15, na poziomie 1.
Uczestnik rejestruje się na określony dzień/dni lub na cały Kongres (3 dni). W ramach opłaconego uczestnictwa można brać udział w dowolnie wybranych wykładach, poza sesją Szkoły Okluzji, która wymaga oddzielnej rejestracji. Wszystkie wykłady prezentowane po angielsku tłumaczone są symultanicznie na język polski.

Zarejestrowani uczestnicy Kongresu (podlegający standardowej opłacie kongresowej oraz studenci i stażyści) są uprawnieni do uzyskania punktów edukacyjnych za udział w sesjach wykładowych odbywających się w jego ramach.
Stosowne certyfikaty będą dostępne do pobrania online po zakończeniu Kongresu. Sesje wykładowe, warsztaty: 1 punkt edukacyjny za godzinę wykładu.

Program Kongresu 

T  Program na czwartek, 20 września

T  Program na piątek, 21 września

T  Program na sobotę, 22 września

T  Program Kongresu

 

 

 

 

 

T  uczestnictwo w Kongresie - cennik

T  zamów uczestnictwo w wykładach, warsztatach lub imprezach towarzyszących

T  pobierz Regulamin 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej