Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników

CEDE 2018 odbędzie się w formule, zaprezentowanej w 2017 roku. Wystawie produktów stomatologicznych towarzyszyć będzie trzydniowy Kongres Unii Stomatologii Polskiej. W pierwszej edycji wydarzenia udział wzięło ponad 1000 osób.

Kontynuujemy proces zmian, które w naszej opinii są niezbędne, aby zapewnić dobrą ofertę zarówno dla wystawców jak i gości CEDE. Kongres Unii Stomatologii Polskiej to: otwarcie na szeroką współpracę naukową, wspólny cel edukacyjny, jakim jest najwyższy możliwy poziom, prezentacja wiedzy naukowej na równi z praktyką, gwarancja autonomii działania współpracujących towarzystw i organizacji, a także aktywna współpraca z partnerami biznesowymi. Jesteśmy świadomi, że lekarz, aby przyjechać na wystawę, musi być przekonany, że jedno lub kilkudniowa nieobecność w gabinecie mu się opłaci. Czynnikiem, który może go zmotywować jest możliwość zdobycia wiedzy na najwyższym poziomie. Dlatego nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, że wystawa i kongres to wydarzenia, które mogą się wzajemnie uzupełniać.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszych stron internetowych: www.cede.pl i www.cedenews.pl oraz śledzenia profilu FB