Wystawa - Aktywności na stoiskach

20.09.2018
09:00 - 18:00
Prezentacja
Oboda Consulting & Training Group
20.09.2018
09:00 - 17:00
Konkurs
INDENT
21.09.2018
09:00 - 18:00
Prezentacja
Oboda Consulting & Training Group
22.09.2018
09:00 - 16:00
Prezentacja
Oboda Consulting & Training Group