Warunki udziału

Serdecznie zapraszamy higienistki i asystentki stomatologiczne do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Zjeździe Higienistek i Asystentek Stomatologicznych: "Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA", który odbędzie się 21 września 2018 r. w ramach 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej Asysta


Zobacz program                                 rejestracja

Możliwe są dwie formy uczestnictwa:

T wykupienie udziału wyłącznie w III Ogólnopolskim Zjeździe Higienistek i Asystentek Stomatologicznych

wpłata do 4 czerwca wpłata do 24 sierpnia wpłata po 24 sierpnia
210,00 250,00 290,00

lub

T wykupienie udziału w 2. Kongresie Unii Stomatologii Polskiej,

- jednodniowego (piątek 21 września) lub

- trzydniowego (20-22 września)

Higienistki / asystentki:

  wpłata do 4 czerwca wpłata do 24 sierpnia wpłata po 24 sierpnia
 opłata jednodniowa  250,00 290,00 350,00
 opłata trzydniowa 520,00 550,00 590,00


Aby skorzystać powyższej z obniżonej opłaty kongresowej do zamówienia należy dołączyć dokument uprawniający do zniżki zawierający poniższe informacje:

ikona Dyplom potwierdzający nabycie uprawnień zawodowych: imię, nazwisko, instytucja wydająca

ikona Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku asystentki/higienistki


Warsztaty:

Drugiego dnia Zjazdu zaplanowane zostały warsztaty, w których uczestnictwo mogą wykupić tylko osoby biorące udział w III Ogólnopolskim Zjeździe Higienistek i Asystentek bądź w 2. Kongresie Unii Stomatologii Polskiej.

Zobacz PROGRAM warsztatów

Koszt każdego warsztatu - 50 zł

T  uczestnictwo w Kongresie - cennik

T  zamów uczestnictwo w wykładach, warsztatach lub imprezach towarzyszących

T  pobierz Regulamin 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej


W celu wykupienia udziału w dodatkowym warsztacie lub kolejnym dniu Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, należy ponownie zalogować się na swoim koncie on-line i złożyć nowe zamówienie.

WARUNKI REZYGNACJI

Koszty manipulacyjne związane z rezygnacją z uczestnictwa w III Ogólnopolskim Zjeździe Higienistek i Asystentek Stomatologicznych oraz w wykładach 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej wynoszą 100,00 zł i zostaną one potrącone z wniesionej opłaty. Warunkiem zwrotu opłaty (pomniejszonej o koszty manipulacyjne) jest przesłanie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniach w terminie do 15 sierpnia br. Po tym terminie żadne rezygnacje nie będą przyjmowane. Zwrot opłaty następuje na konto bankowe, z którego został dokonany przelew, po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej kopii faktury korygującej.