Warsztaty

warsztatywarsztatywarsztaty

W warsztatach i kursach kongresowych wzięło udział 298 uczestników.


Warsztaty kongresowe odbywały się na antresoli pawilonu 7.

Udział w warsztatch kongresowych dla lekarzy można było wykupić nie będąc uczestnikiem Kongresu.

Udział w warsztatach dla higienistek lub asystentek mogły wykupić tylko osoby będące uczestnikami III Ogólnopolskiego Zjazdu Higienistek i Asystentek Stomatologicznych lub 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.

PROGRAM WARSZTATÓW

Techniczną stronę warsztatów koordynowała:
lek. dent. Magdalena Ściegienna - Be Active Dentist
       logo BAD


Wywiady z wykładowcami, ciekawostki czytaj na www.cedenews.pl