Przesyłki, spedycja

Adresowanie przesyłek na wystawę

Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP)
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
Z dopiskiem: Wystawa CEDE 2018

Przesyłka musi zawierać:
nazwę odbiorcy (Wystawcy) wraz z numerem pawilonu i stoiska
imię, nazwisko i numer telefonu osoby (przedstawiciela Wystawcy) do kontaktu.

Organizator nie odbiera przesyłek w imieniu Wystawcy. Odbiór może nastąpić wyłącznie przez upoważnionego przedstawiciela Wystawcy lub jednego z oficjalnych spedytorów działających na terenie MTP na podstawie indywidualnego zlecenia Wystawcy.

Spedytorzy

Usługi spedycyjne świadczone przez Oficjalnych Spedytorów Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP):
• rozładunek i załadunek eksponatów bez ograniczeń ciężaru,
• transport ładunków na stoisko i ustawienie zgodnie ze wskazaniem,
• usługi dźwigowe,
• przechowanie opakowań po eksponatach podczas targów,
• obsługa celna eksponatów.
Termin deklaracji zlecenia upływa 1 miesiąc przed rozpoczęciem wystawy.

C.HARTWIG GDYNIA S. A.
Biuro na terenie MTP: Pawilon 13
ul. Głogowska 14 1
60-734 Poznań
tel. +48 22 886 90 56; fax+48 22 609 19 00
e-mail: expo@chg.pl; www.chg.pl

PMST TRANSMEBLE INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Biuro na terenie MTP: Pawilon 13
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel./fax +48 61 865 68 01; tel. +48 61 865 68 07
e-mail: office@transmeble.com.pl
www.transmeble.com.pl

SEKCJA TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO MTP
ul. Głogowska 14 MTP
60-734 Poznań
tel.+ 48 61 869 23 33; fax +48 61 869 23 30
e-mail: tech@mtp.pl