Program
Program wykładów Konferencji PTS@CEDE 2015 Stomatologia Kliniczna
Temat Prowadzący Data

Współczesne metody odtwórczego leczenia bezzębnych pacjentów w wieku starszym

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski
10.09.2015
10:00-10:45

Współczesna diagnostyka i terapia nowotworów złośliwych błony śluzowej jamy ustnej

Prof. dr hab. n. med. Jan Zapała
10.09.2015
10:00-10:45

Continuum endodontyczno-koronowe - ultrazachowawcza endodoncja i biologiczna odbudowa zębów bocznych

Dr n. med. Bartosz Cerkaski
10.09.2015
10:00-11:45

Fotografia cyfrowa w stomatologii - nowe możliwości powszechnego jej wykorzystania w codziennej pracy lekarza

Dr n. med. Przemysław Grodecki
10.09.2015
10:30-11:30

Materiały elastyczne stosowane w leczeniu protetycznym pacjentów geriatrycznych

Dr n. med. Rafał Brożek
10.09.2015
10:45-11:15

Rozpoznanie i leczenie guzów gruczołów ślinowych

Dr n. med. Grażyna Wyszyńska-Pawelec
10.09.2015
10:45-11:15

Metody ustalania zgryzu konstrukcyjnego w leczeniu protetycznym cz. 1

Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
10.09.2015
11:45-12:15

Techniki zespalania złamań wyrostków kłykciowych żuchwy

Prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
10.09.2015
11:45-12:15

Podstawy fotografii stomatologicznej

Marcin Bójko
Piotr Wróblewski
10.09.2015
11:45-13:15

Metody ustalania zgryzu konstrukcyjnego w leczeniu protetycznym cz. 2

Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
10.09.2015
12:15-12:45

Sposoby rekonstrukcji ubytków powstałych po usunięciu guzów dziąseł

Lek. dent. Marian Inglot
10.09.2015
12:15-12:45

Nowoczesna endodoncja: biologiczna i zachowawcza

Prof. Martin Trope
10.09.2015
12:30-14:30

Rekonstrukcje zwarcia jako istotny element rehabilitacji układu stomatognatycznego

Dr n. med. Paweł Witek
10.09.2015
12:45-13:15

Leczenie rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wójcicki
10.09.2015
13:45-14:30

Podstawy fotografii stomatologicznej

Marcin Bójko
Piotr Wróblewski
10.09.2015
13:45-15:15

Przyczyny niepowodzeń w procesie leczenia za pomocą stałych uzupełnień protetycznych

Dr hab. n. med. Mariusz Pryliński
10.09.2015
14:15-15:00

Osteoplastyka wyrostka zębodołowego szczęki u dzieci z rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia

Lek. dent. Magdalena Ossowska-Wachowicz
10.09.2015
14:30-15:00

Retrakcja dziąsła brzeżnego w praktyce lekarza protetyka

Dr hab. n. med. Danuta Nowakowska
10.09.2015
15:00-15:30

Nowotwory skóry twarzy - obraz kliniczny i leczenie

Dr n. med. Marta Tyndorf
10.09.2015
15:30-16:00

Podstawy fotografii stomatologicznej

Marcin Bójko
Piotr Wróblewski
10.09.2015
15:30-17:00

Wykończenie leczenia pilnikiem Expendo 3DFinisher w połączeniu z bioceramicznymi technologiami: Nowa era w biologicznym i zachowawczym leczeniu endodontycznym

Prof. Martin Trope
10.09.2015
15:30-17:30

Ogniska synchroniczne, metachroniczne nowotworów części twarzowej czaszki... Dziedziczenie? Predyspozycja?

Lek. dent. Zbigniew Puszczewicz
10.09.2015
16:00-16:30

Ceramiki dentystyczne - kliniczne kryteria doboru w codziennej praktyce

Dr n. med. Piotr Okoński
10.09.2015
16:00-17:00

Czy rakiem można się zarazić?

Lek. dent. Dorota Łyko
10.09.2015
16:30-17:00

Precyzyjne elementy retencyjne w leczeniu protetycznym

Lek. dent. Anna Kochanek-Leśniewska
10.09.2015
17:00-17:30

Nowe metody augmentacji tkanki miękkiej wokół zębów i implantów

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
11.09.2015
10:00-10:45

Wskazania do leczenia ortodontycznego to nauka czy fantazja czyli dlaczego, kiedy, u kogo i jak TO robimy w UJ?

Prof. dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster
11.09.2015
10:00-10:45

Promieniowanie jonizujące w stomatologii - dobrodziejstwo czy zagrożenie?

Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
11.09.2015
10:00-10:45

Jak zabiegi chirurgii stomatologicznej uczynić przyjemnymi?: postępowanie okołozabiegowe

Lek. dent. Szymon Frank
11.09.2015
10:45-11:15

Wiek XXI jest wiekiem szczęki! Okluzyjne i wyrostkowo-szkieletowe zaburzenia w szczęce: doświadczenia własne w odniesieniu do "zespołu niedoboru szczęki"

Prof. Stephen Williams
11.09.2015
10:45-11:45

Podstawowa diagnostyka obrazowa w stomatologii

Prof. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło
11.09.2015
10:45-11:30

Obróbka zdjęć i zarządzanie barwą

Marcin Bójko
Piotr Wróblewski
11.09.2015
11:00-12:30

Zastosowanie PRF w chirurgii stomatologicznej

Dr n. med. Anna Bednarczyk
11.09.2015
11:45-12:15

Monitorowanie leczenia enodontycznego

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
11.09.2015
12:00-12:45

Osteointegracja - Profesora Brånemarka: mity i rzeczywistość: Aspekty naukowe i kliniczne

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
11.09.2015
12:15-12:45

Współczesne metody postępowania ortodontycznego

Dr n. med. Maria Iwanecka-Zduńczyk
11.09.2015
12:15-13:00

Zasady interpretacji wyników badania radiologicznego; jak uniknąć błędnej diagnozy?

Dr n. med. Tomasz Kulczyk
11.09.2015
12:45-13:30

Współpraca lekarza dentysty ze specjalistą ortodontą

Dr n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska
11.09.2015
13:00-13:30

Obróbka zdjęć i zarządzania barwą

Marcin Bójko
Piotr Wróblewski
11.09.2015
13:00-14:30

Rozwiązywanie problemów endodontycznych

Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka
11.09.2015
13:45-14:30

Nowe, zmodyfikowane materiały kompozytowe i uniwersalne systemy wiążące – rewolucja w stomatologii czy miraż?

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski
11.09.2015
14:30-15:15

Zastosowanie autotransplantacji zębów w leczeniu pacjentów z brakami zębowymi - wskazania ortodontyczne

Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska
11.09.2015
14:30-15:15

Strategia postępowania z tkankami miękkimi wokół implantów

Dr hab. n. med., Prof. UM Elżbieta Dembowska
11.09.2015
14:30-15:15

Obróbka zdjęć i zarządzanie barwą

Marcin Bójko
Piotr Wróblewski
11.09.2015
15:00-16:30

Zastosowanie autotransplantacji zębów w leczeniu pacjentów z brakami zębowymi - procedura chirurgiczna

Dr n. med. Paweł Plakwicz
11.09.2015
15:15-16:00

Nowoczesne techniki pokrywania recesji dziąsłowych

Dr n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska
11.09.2015
15:15-16:00

Rola stomatologa w prewencji i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych

Dr hab. n. med. Marta Cześnikiewicz-Guzik
11.09.2015
15:45-16:15

Współpraca ortodonty z lekarzami innych dziedzin stomatologii - obszary wspólnych działań

Lek. dent. Jolanta Jarka
11.09.2015
16:00-16:30

Wykorzystanie lasera diodowego 980nm w niechirurgicznym leczeniu zapaleń przyzębia

Dr n. med. Renata Samulak-Zielińska
11.09.2015
16:00-16:45

Wpływ metod opracowania ubytków niepróchnicowego pochodzenia na retencję wypełnień na podstawie odległych badań klinicznych

Dr n. med. Anna Prymas
11.09.2015
16:15-16:45

Współczesne podejście do próchnicy zębów

Prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek
12.09.2015
10:00-10:45

Rola psychologicznych aspektów bólu w leczeniu stomatologicznym

Prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw
12.09.2015
10:00-10:45

Fotografowanie w systemie DSD, teoria i praktyka

Marcin Bójko
Piotr Wróblewski
12.09.2015
10:00-11:30

Diagnostyka i leczenie przewlekłych zmian tkanek okołowierzchołkowych

Dr n. med. Łukasz Tyszler
12.09.2015
10:00-10:45

Problemy diagnostyczno-lecznicze w przypadkach pourazowych uszkodzeń miazgi zębowej i tkanek okolicznych u pacjentów w wieku rozwojowym

Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska
12.09.2015
10:45-11:30

Aquasplint - szybka pomoc w leczeniu bólu stawu skroniowo-żuchwowego

Prof. Tomasz Gedrange
12.09.2015
10:45-11:30

Postępowanie periodontologiczne w interdyscyplinarnym leczeniu stomatologicznym

Dr n. med. Wojciech Bednarz
12.09.2015
11:00-12:15

Fotografowanie w systemie DSD, teoria i praktyka

Marcin Bójko
Piotr Wróblewski
12.09.2015
12:00-13:30

Zaburzenia rozwojowe szkliwa - wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
12.09.2015
12:30-13:15

Współczesne metody diagnostyki i terapii dysfunkcji narządu żucia

Dr n. med. Katarzyna Mehr
Dr hab. n. med. Paweł Piotrowski
12.09.2015
12:30-13:15

Nanotechnologia XXI wieku w profilaktyce i leczeniu próchnicy wczesnego dzieciństwa

Dr n. med. Wirginia Krzyściak
12.09.2015
13:15-14:00

Postępowanie z pacjentem z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego w podstawowej opiece stomatologicznej

Dr n. med. Katarzyna Mehr
Dr hab. n. med. Paweł Piotrowski
12.09.2015
13:15-14:00

Fotografia cyfrowa w stomatologii - nowe możliwości powszechnego jej wykorzystania w codziennej pracy lekarza

Dr n. med. Przemysław Grodecki
12.09.2015
13:45-14:30

Leczenie interdyscyplinarne pacjentów z zaburzeniami rozwojowymi w obrębie części twarzowej czaszki

Lek. dent. Elżbieta Wojtyńska
12.09.2015
14:00-14:45

Patomechanizm i następstwa parafunkcji

Dr n. med. Andrzej Bożyk
12.09.2015
14:00-14:45
Partnerzy