Zwiedzający
Wizy do Polski

Polska jest częścią strefy Schengen. Ważny paszport upoważnia obywateli UE oraz Ameryki Północnej do 3-miesięcznego pobytu w Polsce.

Obywatele krajów spoza UE proszeni są o sprawdzenie w Ambasadzie Polski w danym kraju, czy w ich przypadku wiza nie jest wymagana.

Osobom potrzebującym wizę zalecamy rozpoczęcie procedury wizowej znacznie przed terminem wystawy. Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie:
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski

Oficjalne Zaproszenie na Wystawę CEDE zostanie wysłane osobom ubiegającym się o wizę. Zaproszenie ma na celu ułatwienie podróży oraz procedury wizowej i nie implikuje żadnych zobowiązań finansowych bądź innych ze strony organizatora wystawy. Prosimy o kontakt z Organizatorem, jeśli zaproszenie jest wymagane.

Partnerzy