Program
Rezygnacja

Koszty manipulacyjne związane z rezygnacją z uczestnictwa w wykładach Konferencji PTS@CEDE2015 lub warsztatach BE ACTIVE@CEDE2015 wynoszą 70,00 zł i zostaną one potrącone z wniesionej opłaty.
Warunkiem zwrotu opłaty (pomniejszonej o koszty manipulacyjne) jest przesłanie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniach w terminie do 15 sierpnia br. Po tym terminie żadne rezygnacje nie będą przyjmowane.
Zwrot opłaty następuje na konto bankowe, z którego został dokonany przelew, po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej kopii faktury korygującej.

Partnerzy