Program
Punkty edukacyjne

Każdy uczestnik Konferencji STOMATOLOGIA KLINICZNA PTS@CEDE2015 lub warsztatów BE ACTIVE@CEDE2015 otrzyma certyfikat (potwierdzenie) uczestnictwa z przyznanymi punktami edukacyjnymi.

Ilość punktów:

Uczestnictwo w Konferencji w dniu 10 i 11 września - 6 punktów edukacyjnych
Uczestnictwo w Konferencji w dniu 12 września - 4 punkty edukacyjne

Uczestnictwo w warsztatach:
Warsztat endodontyczny HighEndo - 3 pkt
Warsztat chirurgiczny: Podstawy chirurgii stomatologicznej - 3 pkt
Warsztat implantologiczny: Wprowadzenie do implantologii - 3 pkt
Warsztat: Dotacje z Unii Europejskiej dla stomatologów - 2 pkt
Warsztat: Zwiększanie akceptacji planów leczenia - 3 pkt
Warsztat: Podstawy szlifowania pod protezy stałe - 3 pkt

Partnerzy