Wystawca
Daty do zapamiętania
Data   Zamówienie/płatność   Formularz
10 czerwca 2015   Wpis do katalogu wystawy   B
10 czerwca 2015   Reklama w katalogu wystawy   Br
10 czerwca 2015   Reklama w aplikacji mobilnej   e-mail
15 czerwca 2015   Płatność za powierzchnię wystawienniczą z rabatem    
20 lipca 2015   Reklama na terenie wystawy   e-mail
20 lipca 2015   Zabudowa standardowa stoiska   C
20 lipca 2015   Wyposażenie dodatkowe do zabudowy standardowej   D
20 lipca 2015   Zamówienie personelu dodatkowego   e-mail
20 lipca 2015   Zamówienie usług technicznych dla zabudowy indywidualnej   E
20 lipca 2015   Zgłoszenie produktu do GRAND PRIX CEDE 2015   GP
20 lipca 2015   Zamówienie identyfikatorów Wystawcy    ID
 10 sierpnia 2015     Karty parkingowe, załadunki, usługi przechowania    U
         
         
         
Partnerzy