Wystawca
Regulamin Wystawy CEDE 2015

REGULAMIN WYSTAWY CEDE 2015 stanowi wraz z  "Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie MTP Sp. z o.o." integralną część zamówienia.

Przepisy obowiązują wszystkich uczestników 25 Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych  CEDE 2015.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Regulamin Wystawy CEDE 2015

Przepisy techniczne i przeciwpożarowe

Partnerzy