Program
Opłata rejestracyjna

Opłata rejestracyjna za udział w wykładach Konferencji PTS@CEDE2015 lub warsztatach BE ACTIVE@CEDE2015 obejmuje: materiały konferencyjne (katalog CEDE 2015 z programem szkoleń), identyfikator upoważniający do wejścia na wykłady w opłaconych dniach i/lub warsztaty, wejście na wystawę CEDE 2015 (3 dni), certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi (zgodnie z Uchwałą nr 38-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dn. 24.01.2003), przerwy kawowe.

KONFERENCJA PTS@CEDE2015

• Opłata standardowa za cały, jeden dzień wykładów wynosi:

wpłacona do 15.06 wpłacona do 17.08 wpłacona po 17.08
340,00 390,00 450,00

• Opłata ulgowa dla studentów uczelni medycznych, stażystów, członków PTS oraz BE ACTIVE DENTIST za cały, jeden dzień wykładów wynosi:

wpłacona do 15.06 wpłacona do 17.08 wpłacona po 17.08
290,00 340,00 380,00

• Opłata standardowa za trzydniowe uczestnictwo w Konferencji (3 dni wykładów) wynosi:

wpłacona do 15.06 wpłacona do 17.08 wpłacona po 17.08
780,00 850,00 940,00

• Opłata ulgowa dla studentów uczelni medycznych, stażystów, członków PTS oraz BE ACTIVE DENTIST za trzydniowe uczestnictwo w Konferencji (3 dni wykładów) wynosi:

wpłacona do 15.06 wpłacona do 17.08 wpłacona po 17.08
660,00 720,00 790,00

Niższa opłata za uczestnictwo w Konferencji przysługuje:
1. Studentom, uczniom szkół technicznych i stażystom pod warunkiem przesłania kopii dokumentu uprawniającego do zniżki (np. kopii legitymacji, dyplomu, itp.).
2. Członkom PTS, pod warunkiem dosłania kopii opłaty członkowskiej PTS na 2015 rok.
3. Lekarzom posiadającym ważną kartę „Be Active Dentist”.

Niższa opłata rejestracyjna nie dotyczy studentów studiów doktoranckich oraz członków różnych organizacji studenckich, którzy zakończyli już podstawowy tok studiów.
Formularze zgłoszeniowe z opłaconą niższą opłatą rejestracyjną będą rejestrowane w momencie otrzymania kompletu dokumentów tj. zgłoszenia oraz kopii dokumentu uprawniającego do zniżki.
Zgłoszenia niekompletne nie będą rejestrowane.

 

WARSZTATY BE ACTIVE@CEDE2015

• Warsztat endodontyczny HighEndo - opłata wynosi:

wpłacona do 15.06 wpłacona do 17.08 wpłacona po 17.08
330,00 360,00 420,00

• Warsztat chirurgiczny - podstawy chirurgii stomatologicznej - opłata wynosi:

wpłacona do 15.06 wpłacona do 17.08 wpłacona po 17.08
360,00 390,00 440,00

• Warsztat implantologiczny - wprowadzenie do implantologii - opłata wynosi:

wpłacona do 15.06 wpłacona do 17.08 wpłacona po 17.08
360,00 390,00 440,00

• Warsztat: Dotacje z Unii Europejskiej - opłata wynosi:

wpłacona do 15.06 wpłacona do 17.08 wpłacona po 17.08
200,00 250,00 280,00

• Warsztat: Zwiększanie akceptacji planów leczenia - opłata wynosi:

wpłacona do 15.06 wpłacona do 17.08 wpłacona po 17.08
200,00 250,00 280,00

• Warsztat: Podstawy szlifowania pod protezy stałe - opłata wynosi:

wpłacona do 15.06 wpłacona do 17.08 wpłacona po 17.08
- 400,00 450,00

Uwaga: liczba miejsc na warsztaty ograniczona.

 

Konferencja DentAssist@CEDE2015

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Partnerzy