Fora tematyczne

Aspekty leczenia stomatologicznego u dzieci niepełnosprawnych.

Wykładowca(y):
Dr n. med. Małgorzata Borowska

Wystawca: LHD im. Małego Księcia

Miejsce: Pawilon 7, Dental Club

Data: 20.09.2018, Czwartek

Godziny: 14:30 - 15:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Koszt: Szkolenie bezpłatne