Fora tematyczne

Praktyczne wykorzystanie urządzenia Erkoform 3d-motion z occluform-3 w codziennej pracy gabinetowej na przykładzie prac z ustalonym zgryzem.

Wykładowca(y):
tech. dent. Piotr Moś

Wystawca: Marrodent A Henry Schein Company

Miejsce: Pawilon 7, Dental Club

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 11:30 - 12:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Koszt: Szkolenie bezpłatne

W czasie prezentacji słuchacz pozna:

  • podstawowe techniki pracy z wykorzystaniem urządzenia Erkoform 3d-motion oraz Occluform-3,
  • najczęściej popełniane błędy w produkcji szyn,
  • rodzaje prac możliwych do wytworzenia na prezentowanym urządzeniu.