Fora tematyczne

Praktyczne wykorzystanie urządzenia Erkoform 3d-motion z occluform-3 w codziennej pracy gabinetowej na przykładzie prac z ustalonym zgryzem

Wykładowca(y):
tech. dent. Piotr Moś

Wystawca: Marrodent A Henry Schein Company

Miejsce: Pawilon 7, Dental Club

Data: 20.09.2018, Czwartek

Godziny: 13:00 - 13:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Koszt: Szkolenie bezpłatne

W czasie prezentacji słuchacz pozna:

  • podstawowe techniki pracy z wykorzystaniem urządzenia Erkoform 3d-motion oraz Occluform-3,
  • najczęściej popełniane błędy w produkcji szyn,
  • rodzaje prac możliwych do wytworzenia na prezentowanym urządzeniu.