Fora tematyczne

Znieczulenia dokostne - możliwości urządzenia Quicksleeper

Wykładowca(y):
dr n. med. Paweł Milner

Wystawca: Marrodent A Henry Schein Company

Miejsce: Pawilon 7, Dental Club

Data: 20.09.2018, Czwartek

Godziny: 12:00 - 12:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Koszt: Szkolenie bezpłatne

Wykład obejmuje:

  • komputerowy system znieczuleń - wprowadzenie,
  • prezentację urządzenia do wykonywania znieczuleń komputerowych Quicksleeper 5,
  • omówienie wybranych przypadków klinicznych: dzieci, pacjenci z pulpitis, czy blokady obszarowe,
  • najszęstsze przyczyny niepowodzeń,