Fora tematyczne

Wykorzystanie technologii cyfrowej w ortodoncji.

Wykładowca(y):
lek. stom. Kamil Szewczyk

Wystawca: Marrodent A Henry Schein Company

Miejsce: Pawilon 8A, Cyfrowe Forum - Stomatologia 3.0

Data: 20.09.2018, Czwartek

Godziny: 14:30 - 15:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Koszt: Szkolenie bezpłatne

Podczas wykładu dowiemy się w jaki sposób można wykorzystać cyfrowe technologie do planowania i leczenia ortodontycznego. Usłyszymy jakie korzyści może przynieść stosowanie ortodoncji cyfrowej w praktyce stomatologicznej. Dowiemy się również w jaki sposób taka technologia może być zastosowana zarówno  do leczenia nakładkowego, jak i do pozycjonowania klasycznych zamków ortodontycznych.