Wystawa - Aktywności na stoiskach

22.09.2018, godz. 10:00-14:00

Pasaż, Stoisko: P.10b

Prezentacja Pierwszej Pomocy i automatycznej defibrylacji

Pasaż, Stoisko P.10b Pokaż na mapie

Fundacja Akceptacja Opis firmy

Wykład

Prezentacja kilku modeli automatycznych i półautomatycznych defibrylatorów wraz z osprzętem. Prezentacja sprzętu ćwiczebnego wykorzystywanego w czasie warsztatów udzielania pierwszej pomocy. Proste instruktaże wykorzystania sprzętu ćwiczebnego w podnoszeniu umiejętności praktycznych. Prezentacja materiałów informacyjnych o ofercie szkoleniowej Fundacji w zakresie Pierwszej Pomocy i wsparcia ratowniczego w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.