Uczestnictwo w Kongresie - cennik

Wysokość opłaty za uczestnictwo w wykładach Kongresu jest uzależniona od terminu dokonania wpłaty na konto organizatora.

1. Opłata kongresowa:

Lekarze:

  wpłata do 4 czerwca   wpłata do 24 sierpnia   wpłata po 24 sierpnia 
 opłata jednodniowa   490,00 540,00 650,00
 opłata trzydniowa 990,00 1150,00 1350,00

Higienistki / asystentki, studenci*, stażyści, technicy, uczniowie szkół technicznych:

  wpłata do 4 czerwca wpłata do 24 sierpnia wpłata po 24 sierpnia
 opłata jednodniowa  250,00 290,00 350,00
 opłata trzydniowa 520,00 550,00 590,00

 *nie dotyczy studentów studiów doktoranckich oraz członków różnych organizacji studenckich, którzy zakończyli już podstawowy tok studiów.

Osoby korzystające z obniżonej opłaty kongresowej powinny do zamówienia dołączyć dokument uprawniający do zniżki zawierający poniższe informacje:

Stażyści (do wyboru):
Książeczka stażowa: imię, nazwisko, data uchwały Okręgowej Izby Lekarskiej przyznającej ograniczone prawo wykonywania zawodu
rejestracjaKopia dyplomu: imię, nazwisko, data uzyskania dyplomu, instytucja wydająca  
Skierowanie na staż: imię, nazwisko, data rozpoczęcia stażu, instytucja wydająca
Karta stażu: imię, nazwisko, instytucja wydająca, data wydania
Higienistki, asystentki (do wyboru):
Dyplom potwierdzający nabycie uprawnień zawodowych: imię, nazwisko, instytucja wydająca
Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku asystentki/higienistki
Technik:
Dyplom potwierdzający nabycie uprawnień zawodowych: imię, nazwisko, instytucja wydająca
Student:
Legitymacja studencka: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania
Uczeń szkoły technicznej:
Legitymacja uczniowska: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania

Zarejestrowani uczestnicy Kongresu podlegający standardowej opłacie kongresowej oraz studenci i stażyści (pod warunkiem załączenia do zgłoszenia prawidłowego dokumentu) są uprawnieni do uzyskania punktów edukacyjnych za udział w sesjach wykładowych odbywających się w jego ramach.
Stosowne certyfikaty będą dostępne do pobrania online po zakończeniu Kongresu. Sesje wykładowe, warsztaty: 1 punkt edukacyjny za godzinę wykładu.

Opłata kongresowa zawiera:
- uczestnictwo w wykładach Kongresu (wszystkich lub odbywających się wybranego dnia)
- materiały kongresowe,
- kawę, herbatę w przerwach pomiędzy wykładami,
- wstęp na wystawę CEDE 2018 (wszystkie 3 dni niezależnie od wybranej opcji opłaty kongresowej),
- bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej ZTM w dniach 19-22 września 2018.

2. Opłata za uczestnictwo III Ogólnopolskim Zjeździe Higienistek i Asystentek Stomatologicznych (nie upoważnia do uczestnictwa w innych wykładach Kongresu): 

wpłata do 4 czerwca wpłata do 24 sierpnia wpłata po 24 sierpnia
210,00 250,00 290,00

Opłata za uczestnictwo w III Ogólnopolskim Zjeździe Higienistek i Asystentek Stomatologicznych zawiera:
- uczestnictwo w III Zjeździe Higienistek i Asystentek Stomatologicznych,
- materiały kongresowe,
- kawę, herbatę w przerwach pomiędzy wykładami,
- wstęp na wystawę CEDE 2018 (wszystkie 3 dni),
- bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej ZTM w dniach 19-22 września 2018.  

Rezygnacje:
- Rezygnacje z uczestnictwa w Kongresie zgłoszone do 15 sierpnia 2018 podlegają zwrotowi po potrąceniu 100,00 zł kosztów manipulacyjnych. 
- Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić pisemnie na adres Biura Organizacyjnego: Exactus sp.j., 90-418 Łódź, al. Kościuszki 17, fax: 426322859, e-mail: cede@cede.pl

Pozostałe warunki uczestnictwa w Kongresie w Regulaminie 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.