Warsztaty

Metody rejestracji relacji centralnej, rejestracja łukiem twarzowym i artykulacja modeli

Wykładowca(y):
Dr n. med. Piotr Jurkowski
Dr n. med. Wojciech Kondrat

Miejsce: Pawilon 7, antresola, Sala 1.F

Data: 20.09.2018, Czwartek

Godziny: 14:30 - 18:30


Rodzaj zajęć: Warsztat
Max liczba uczestników: 12
Język: polski
Punkty edukacyjne: 4
Koszt: 660 PLN

Część teoretyczna:
- cel i technika rejestracji łukiem twarzowym
- deprogramacja mięśni - cel, możliwości
- metody rejestracji relacji centralnej
- osadzenie modeli w artykulatorze

Część praktyczna:
Kursanci dokonają w parach na sobie rejestracji łukiem twarzowym, rejestracji pozycji referencyjnej żuchwy, oraz osadzą swoje modele w artykulatorze i ocenią miejsca występowania przedwczesnych kontaktów.

W czasie warsztatów z łuku twarzowego i artykulatorów uczestnicy nauczą się: 

 klinicznego i laboratoryjnego postępowania w pracy z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora
 zasad prawidłowego montażu łuku twarzowego
 wskazań do zastosowania łuku twarzowego i artykulatora w wykonawstwie różnych uzupełnień stałych
 zasad deprogramacji mięśni żucia
 wyznaczania relacji centralnej wg różnych szkół okluzji 
 osadzania modeli w artykulatorze
 wykrywania na modelach przedwczesnych kontaktów zwarciowych

UWAGA: wszyscy uczestnicy warsztatu proszeni są o przywiezienie ze sobą modeli: szczęki i modelu dzielonego żuchwy.

INSTRUKCJA WYKONANIA MODELI DZIELONYCH