Warsztaty

Sterowana regeneracja tkanek w chirurgii stomatologicznej z użyciem fibryny bogatopłytkowej (PRF)

Wykładowca(y):
Lek. dent. Jerzy Zbożeń

Miejsce: Pawilon 7, antresola, Sala 1.B

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 15:30 - 18:00


Rodzaj zajęć: Warsztat
Max liczba uczestników: 10
Język: polski
Punkty edukacyjne: 2.5
Koszt: 550 PLN

Obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed naukowcami jest opracowanie bioaktywnych materiałów chirurgicznych pozwalających na odbudowę ubytków kostnych, minimalizujących proces zapalny i przyśpieszających gojenie.

Zarówno gojenie jak i regeneracja tkanek to dynamiczny wielopoziomowy proces, na który ma wpływ uwalnianie odpowiednich czynników wzrostu w miejscu defektu.

Takim sposobem zastosowania autogennego materiału uwalniającego cytokiny płytkowe jest przygotowanie fibryny bogatopłytkowej (PRF). Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli  krok po kroku poznać techniki przygotowania tego biomateriału.