Program Kongresu

Nowoczesna, dynamiczna nawigacja w planowaniu i leczeniu implantoprotetycznym

Wykładowca(y):
Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.E

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 17:30 - 18:15


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 0.5
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

Współczesne leczenie implantologiczne powinno być oparte o precyzyjną diagnostykę radiologiczną z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Dzięki niej jest możliwa ocena warunków kostnych, typu i klasy zaniku kości oraz jej jakości. Szeroka gama zabiegów rekonstrukcyjnych podwyższających i poszerzających wyrostki zębodołowe umożliwia optymalne przygotowanie miejsca pod wprowadzenie implantów, oraz precyzyjne zaplanowanie rekonstrukcji protetycznej. Końcowy efekt leczenia implantologicznego jest zależny od wielu czynników, takich jak miejsce wprowadzenia implantu, jego stabilizacja pierwotna i wtórna, profil tkanki miękkiej oraz dobór odpowiednich komponentów protetycznych. Aby osiągnąć ten cel możemy posłużyć się planowaniem wirtualnym w programach do analizy tomografii wolumetrycznej lub komputerowej, a uzyskane dane można wykorzystać w projektowaniu i wykonaniu szablonów chirurgicznych, zarówno na tkankę kostną jak i dla techniki bezpłatowej. Współczesnym osiągnięciem techniki jest wykorzystanie aktywnej nawigacji umożliwiającej planowanie i leczenie implantologiczne. Wykorzystując możliwość planowania tuż przed zabiegiem technika ta pozwala na wprowadzenie implantów bezpłatowo, co szczególnie jest zalecane po zabiegach augmentacyjnych. Nawigacja pozwala na bardzo precyzyjne prowadzenie leczenia, archiwizację przeprowadzonego zabiegu oraz znacznie skraca okres opieki pozabiegowej  wpływając korzystnie na jakość życia w tym okresie.