Program Kongresu

Podstawy przebudowy wysokości zwarcia uzupełnieniami tymczasowymi, stałymi oraz ruchomymi - materiały i metody

Wykładowca(y):
Lek. dent Jakub Koralewski

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.E

Data: 20.09.2018, Czwartek

Godziny: 15:30 - 18:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 2.5
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny

Obniżona wysokość zwarcia, pojedyncze lub rozległe braki zębowe czy zaburzona płaszczyzna zwarcia mogą powodować powstawanie oraz rozwój zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Na warsztacie poza aspektami teoretycznymi zostaną szczegółowo omówione kwestie praktyczne dotyczące planowania i wykonywania uzupełnień tymczasowych zarówno stałych jak i ruchomych.

T Planowanie rozwiązań protetycznych w wybranych aspektach klinicznych
T Artykulacja – metoda z wyboru, czy z rozsądku?
T Przebudowa pośrednia i bezpośrednia – dostępne techniki oraz koszty.

Komunikacja lekarz – technik, drogą do sukcesu klinicznego.