Program Kongresu

FORUM EKSPERTÓW: Racjonalna antybiotykoterapia w stomatologii

Grono ekspertów opracuje wytyczne dotyczące racjonalnej antybiotykoterapii dla lekarzy dentystów. Wyniki pracy ekspertów zostaną przedstawione podczas Kongresu.