Program Kongresu

Adhezja i kompozyty. Kliniczne rekonstrukcje zębów

Wykładowca(y):
Lek. dent. Krzysztof Polanowski

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.E

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 10:00 - 12:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 2
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny

T Podstawy adhezji jako czynnika warunkującego sukces rekonstrukcji zęba,

 Czynniki wpływające na siłę adhezji,

 Systemy adhezyjne  - różnice i zastosowanie,

 Adhezja i kompozyt wobec innych tworzyw wykorzystywanych w stomatologii:

    - Porcelana, metal, włókno szklane, glasjonomer,

 Czynniki minimalizujące skurcz polimeryzacyjny kompozytów,

 Materiały kompozytowe : różnice, parametry wpływające na rezultat kliniczny,

 Kompozyty  mikrohybrydowe, nano, mikrofilne. Który? Gdzie? Dlaczego? stosujemy,

 Licowanie zębów techniką warstwową: prostą i zaawansowaną,

 Silany? Po co, kiedy i jak?