Program Kongresu

SESJA WIML-u: Powikłania w leczeniu implantologicznym - jak ich unikać, diagnostyka, planowanie, postępowanie przygotowawcze

Wykładowca(y):
Mjr rez. lek. dent. Mariusz Cięciara

Miejsce: Pawilon 7, antresola, Sala 1.A

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 14:30 - 15:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

„Najlepiej jest uczyć się na cudzych błędach" -  każdy wielokrotnie spotkał się z tym zdaniem, nie zawsze jednak udało się skorzystać z tej życiowej mądrości.

W niniejszej prezentacji autor na podstawie licznych przypadków, omówi proces leczenia implantoprotetycznego uwzględniając wszystkie jego składowe. Począwszy od badania, diagnostyki i planowania poprzez protokoły chirurgiczne i protetyczne, zabiegi regeneracyjne tkanek miękkich i twardych, leczenie interdyscyplinarne z oceną ryzyka procedur i utrzymania efektów leczenia. Przedstawione również zostaną biologiczne i techniczne powikłania z oceną jak i kiedy ich można było uniknąć.