Program Kongresu

SESJA WIML-u: Zróżnicowanie obrazu klinicznego i metody leczenia operacyjnego w ortognatyce

Wykładowca(y):
Kpt rez. lek. dent. Grzegorz Szpyt

Miejsce: Pawilon 7, antresola, Sala 1.A

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 12:30 - 13:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

Autor przedstawia przypadki pacjentów leczonych operacyjnie w swoim ośrodku. Różnice w obrazie morfologicznym wad gnatycznych determinowały wybór innej metody leczenia chirurgicznego. Demonstrujemy poszczególne etapy przygotowawcze oraz postępowanie operacyjne i wyniki leczenia.