Program Kongresu

SESJA WIML-u: Tlenek cyrkonu - czy to jest nowy wzór w implantologii

Wykładowca(y):
Kpt rez. lek. dent. Paweł Baranowicz

Miejsce: Pawilon 7, antresola, Sala 1.A

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 11:00 - 12:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

Tlenek cyrkonu: właściwości, struktura, budowa, cechy mechaniczne
 Tlenek cyrkonu: znane zastosowania w protetyce
 Historia implantologii: przegląd implantów, materiały, kształty, powierzchnie
 Implanty cyrkonowe: wskazania kliniczne, medyczne
 Przegląd zastosowań i technologii produkcyjnych
 Trendy, kierunki rozwoju zastosowań tlenku cyrkonu
 Przypadki kliniczne z zastosowaniem najnowocześniejszych produktów z tlenku cyrkonu