Program Kongresu

PANEL: Starzejące się społeczeństwo część 2

Wykładowca(y):
Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.G

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 17:30 - 18:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny

Rehabilitacja protetyczna pacjentów bezzębnych i z uzębieniem resztkowym z zastosowaniem implantoprotez zębowych
Krzysztof Gronkiewicz