Program Kongresu

KONTROWERSJE: Wybrane czynniki ryzyka w chirurgii implantologicznej

Wykładowca(y):
Dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
Dr n. med. Dariusz Pituch

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.A

Data: 20.09.2018, Czwartek

Godziny: 15:30 - 17:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1.5
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny