Program Kongresu

Digital workflow - od skutecznej odbudowy tkanek twardych i miękkich do korony estetycznej

Wykładowca(y):
Dr n. med. Mariusz Duda

Przewodniczący sesji:
Dr n. med. Maciej Michalak

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.A

Data: 20.09.2018, Czwartek

Godziny: 12:00 - 13:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny

W prezentacji przedstawione zostaną sposoby kompleksowego planowania i wykonania rekonstrukcji implantoprotetycznych w klasycznych technologiach i porównane z przypadkami ery cyfrowej z uwzględnieniem sposobów uzyskania optymalnych warunków okołowszczepowych tkanek twardych i miękkich oraz kształtowania profilu wyłaniania celem uzyskania estetycznego i stabilnego efektu terapeutycznego. Programy do wirtualnego planowania, skanery, drukarki i CAD CAM dają nam dzisiaj duże możliwości i stają się coraz bardziej dopracowane i niezawodne.