Program Kongresu

Zdjęcie pantomograficzne dla każdego

Wykładowca(y):
Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.F

Data: 20.09.2018, Czwartek

Godziny: 15:00 - 16:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongreswoej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny

Zdjęcia pantomograficzne weszły już na stałe do praktyki stomatologicznej i znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie stomatologii. Są one powszechnie stosowane, chociaż nie można ich nazywać rutynowymi, gdyż każda ekspozycja radiologiczna, w tym pantomograficzna, musi być uzasadniona potencjalnymi korzyściami dla pacjenta przewyższającymi ewentualne szkodliwości indukowane działaniem promieniowania rentgenowskiego. Celem wykładu jest prezentacja różnych aspektów zdjęcia pantomograficznego, takich jak zawiłości anatomii radiologicznej pantomogramu, istotę powstawania cieni wtórnych utrudniających interpretację, pułapek diagnostycznych, jak też zmian patologicznych i tzw. przypadkowych znalezisk, które najczęściej umykają ocenie lekarza radiologa.