Program Kongresu

Procedury chirurgiczne wspomagające ortodoncję dla zintegrowanego leczenia stomatologicznego

Wykładowca(y):
Lek.dent. Katarzyna Wiśniewska
Dr n. med. Marcin Wiśniewski

Przewodniczący sesji:
Dr n. med. Andrzej Bożyk

Miejsce: Pawilon 7, antresola, Sala 1.H

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 17:30 - 18:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny

Współczesna ortodoncja jest istotnym elementem kompleksowego leczenia stomatologicznego, które scharakteryzować można jako zintegrowana terapia wielospecjalistyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Pacjenta.

Istotne znaczenie dla rozwoju ortodoncji ma wzrost liczby osób dorosłych poddających się temu leczeniu.

W prezentacji zostaną przedstawione, w praktycznym ujęciu, grupy wad zgryzu, od wyrostkowo-zębowych do wad szkieletowych i metody leczenia ortodontycznego wspomaganego przez procedury chirurgiczne. 

Współczesna diagnostyka jak i planowanie leczenia operacyjnego obejmuje, z jednej strony analizę cefalometryczną uwzględniającą estetyczne aspekty twarzy, a z drugiej strony zastosowanie technik digitalnych opartych na CBCT.

Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu ortodoncji wspartej procedurą kortykotomii w różnych przypadkach klinicznych.