Program Kongresu

Współczesne metody leczenia operacyjnego pourazowych deformacji oczodołów

Wykładowca(y):
Dr n. med. Piotr Szymor

Miejsce: Pawilon 7, antresola, Sala 1.H

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 14:30 - 15:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny

Częstym rezultatem urazów twarzoczaszki jest złamanie ściany oczodołu. Powikłania takiego złamania obejmują podwójne widzenie, zapadnięcie gałki ocznej, zaburzenia czucia. W celu ich eliminacji przeprowadza się operację odprowadzenia przepukliny tkanek z zatoki szczękowej połączoną z założeniem wszczepu z materiału kościozastępczego (najczęściej siatka tytanowa, polietylen) lub kości własnej pacjenta. Zadaniem takiej rekonstrukcji jest odtworzenie ciągłość ścian oczodołu. Celem pracy jest zaprezentowanie obecnych metod leczenia rekonstrukcyjnego ścian oczodołów.