Program Kongresu

NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY - część 1 Prace studenckie

Wykładowca(y):
Oliver Carlton
Borys Hołub
Aleksandra Jaroń
Maciej Kopiński
Kacper Kropielnicki
Mateusz Król
Adrian Modrzyk
Marek Nahajowski
Marcin Olek
Kamil Tworkowski
Paulina Urbańska

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka
Prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska
Prof. dr hab. n. med. Marek Ziętek

Miejsce: Pawilon 7, antresola, Sala 1.E

Data: 22.09.2018, Sobota

Godziny: 09:00 - 11:45


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Koszt: Szkolenie bezpłatne

9:00 - 9:10   Mateusz Król
Epidemiologia złamań żuchwy - porównanie lat 70 z czasami teraźniejszymi
9:13 - 9:23 Kamil Tworkowski
Analiza postaw ergonomicznych studentów podczas pracy z pacjentem - badania ankietowe
9:26 - 9:36 Adrian Modrzyk
Ocena potrzeb nauczania przedmiotów stomatologicznych wśród studentów kierunku lekarskiego
9:39 - 9:49 Marcin Olek
Szlifowanie na ekranie - czyli termograficzny pomiar temperatury wewnątrz komory zęba podczas szlifowania
9:52 - 10:02  Paulina Urbańska
Nawracające mnogie KCOT u pacjenta z podejrzeniem zespołu Gorlina-Goltza
10:05 - 10:15  Marek Nahajowski
Rak języka i dna jamy ustnej - przyczyny opóźniające diagnostykę
10:18 - 10:28 Oliver Carlton
Malformacja tętniczo-żylna w obrębie żuchwy
10:31 - 10:41 Maciej Kopiński
Osteodystrakcja szczęki - wstępna analiza wyników leczenia
10:44 - 10:54 Borys Hołub
Możliwości wykorzystania druku 3D w chirurgii rekonstrukcyjnej rejonu głowy
10:57 - 11:07 Aleksandra Jaroń
Druk 3D w planowaniu przedoperacyjnym chirurgicznego usunięcia dolnego zęba mądrości
11:10 - 11:20 Kacper Kropielnicki
Face to face - pierwsze wrażenie. Cechy twarzy lekarza a zaufanie pacjenta.