Program Kongresu

PANEL: Starzejące się społeczeństwo część 4 - Perio-orto-implantologia

Wykładowca(y):
Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.B

Data: 22.09.2018, Sobota

Godziny: 10:30 - 11:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny