Program Kongresu

Infiltracja - minimalnie inwazyjna metoda leczenia próchnicy początkowej

Wykładowca(y):
Dr n. med. Renata Zielińska

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.G

Data: 22.09.2018, Sobota

Godziny: 15:00 - 16:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny

Jedną z najnowszych metod leczenia wczesnych zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych oraz przedsionkowych jest minimalnie inwazyjna technika infiltracji. Metoda ta stwarza możliwość uzyskania dobrych efektów estetycznych w leczeniu próchnicy początkowej na powierzchniach przedsionkowych oraz możliwość zatrzymania zmian na powierzchniach stycznych, które w początkowym etapie rozwoju najczęściej nie są widoczne klinicznie. W przypadkach, kiedy nie stwierdza się obecności ubytku, a głębokość zmiany próchnicowej, zgodnie z oceną radiologiczną, spełnia kryteria infiltracji warto podjąć leczenie mikroinwazyjne. Uniknięcie lub odroczenie ingerencji chirurgicznej umożliwia bowiem dłuższe zachowanie zęba w jamie ustnej.

Wykład pozwoli na zapoznanie się z zasadami działania żywicy infiltrującej, wskazaniami, klinicznymi aspektami i korzyściami jej stosowania.  Zostaną także przedstawione przypadki kliniczne oraz wyniki 2-letniego badania in vivo, które wykazało, że infiltracja bezubytkowych zmian próchnicowych o maksymalnej głębokości radiologicznej do ⅓ zewnętrznej warstwy zębiny jest skuteczną metodą hamującą progresję procesu próchnicowego na powierzchniach stycznych.