Program Kongresu

Określanie wysokości zwarcia w leczeniu protetycznym

Wykładowca(y):
Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Teresa Sierpińska

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.G

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 12:00 - 13:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny

Rehabilitacja protetyczna pacjentów obejmuje uzupełnienie braków zębowych i/lub korektę istniejącego uzębienia resztkowego, co wiąże się ze zmianą położenia żuchwy względem szczęki, czyli z ustaleniem zgryzu konstrukcyjnego. Zgryz konstrukcyjny rejestrowany w zakresie relacji centralnej charakteryzuje się możliwością zmiany wymiaru pionowego zwarcia. 

Istnieje wiele metod umożliwiających ustalenie, rejestrację oraz przeniesienie zgryzu konstrukcyjnego, a w tym również wysokości zwarcia, do pracowni protetycznej. Podstawą tych metod jest uzyskanie harmonii pracy mięśni żucia oraz optymalnych wzajemnych relacji w stawie skroniowo-żuchwowym w zwarciu oraz podczas ruchów żuchwy.

Ustalenie zgryzu konstrukcyjnego określa położenie żuchwy w trzech płaszczyznach, umożliwiając odtworzenie statycznych i dynamicznych kontaktów zwarciowych zębów według wybranej koncepcji okluzji (obustronnie zrównoważonej, wzajemnie chronionej i in.).