Warsztaty, Seminaria


 

Program warsztatów i cennik


WARSZTATY KONGRESOWE DLA LEKARZY

Czwartek, 19 września

10:00 - 13:00   Badanie czynnościowe pacjenta  Piotr Jurkowski, Wojciech Kondrat
cena: 440 zł     Zarejestruj się

10:00 - 14:00   Warsztat praktyczny w warunkach symulowanego zagrożenia: Ogólnoustrojowe stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w gabinecie stomatologicznym
cena: 480 zł     Zarejestruj się

11:30 - 14:30   Nowe możliwości w endodoncji - minimalnie inwazyjne opracowanie - przewidywalny efekt   Marta Maciak
cena: 550 zł     Zarejestruj się

11:30 - 15:30   Warsztat praktyczny w warunkach symulowanego zagrożenia: Ogólnoustrojowe stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w gabinecie stomatologicznym
cena: 480 zł     Zarejestruj się

13:00 - 16:00   "Back to the Nature" - biomimetyka w odbudowie adhezyjnej odcinka bocznego. Techniki adhezyjne i strategie odbudowy  Daniel Nowakowski
cena: 390 zł     Zarejestruj się

14:00 - 17:00
  Relacja centralna - metody rejestracji  Piotr Jurkowski, Wojciech Kondrat
cena: 600 zł     Zarejestruj się

14:00 - 18:30   Podstawowe metody szlifowania pod różne rodzaje koron protetycznych  Remigiusz Budziłło,
cena: 760 zł     Zarejestruj się                      

15:15 - 18:15
 
Złamane narzędzie? Tricks and tips jak pozbyć się problemu   Marta Maciak
cena: 550 zł    
Zarejestruj się

16:30 - 19:30   Technika iniekcyjna w procedurach odbudowy startych zębów i cyfrowego projektowania uśmiechu  Daniel Nowakowski
cena: 390 zł     Zarejestruj się

Piątek, 20 września

9:00 - 11:00   Technika iniekcyjna w bezpośrednich i pośrednich uzupełnieniach kompozytowych  Justyna Kasta
Sprzedaż zostanie otwarta po wyczerpaniu miejsc na warsztacie odbywającym się w godz. 15:00 - 17:00

9:00 - 12:00  Nowoczesna endodoncja vs biomechanika zęba   Artur Sienkiewicz
Sprzedaż zostanie otwarta po wyczerpaniu miejsc na warsztacie odbywającym się w godz. 12:30 - 15:30

9:00 - 13:00   Warsztat praktyczny w warunkach symulowanego zagrożenia: Ogólnoustrojowe stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w gabinecie stomatologicznym
cena: 480 zł     Zarejestruj się

9:30 - 12:30   Zastosowanie urządzenia Piezotome w praktyce stomatologicznej  Adrianna Badora
cena: 350 zł     Zarejestruj się

9:30 - 12:30   Rejestracja łukiem twarzowym i montaż modeli w artykulatorze  Piotr Jurkowski, Wojciech Kondrat
cena: 600 zł     Zarejestruj się

10:30 - 14:30  Warsztat praktyczny w warunkach symulowanego zagrożenia: Ogólnoustrojowe stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w gabinecie stomatologicznym
cena: 480 zł     Zarejestruj się

11:30 - 14:30   "Back to the Nature" - biomimetyka w odbudowie adhezyjnej odcinka bocznego. Techniki adhezyjne i strategie odbudowy  Daniel Nowakowski
cena: 390 zł     Zarejestruj się

12:30 - 15:30  Nowoczesna endodoncja vs biomechanika zęba   Artur Sienkiewicz
cena: 550 zł     Zarejestruj się

13:30 - 16:30   Szyna stabilizacyjna Michigan - wykonanie i prawidłowe dostosowanie w jamie ustnej  Piotr Jurkowski, Wojciech Kondrat
cena: 710 zł     Zarejestruj się

13:30 - 18:00   Przygotowanie oraz zastosowanie osocza bogatopłytkowego PRF  Ewa Ignaczak
cena: 700 zł    Zarejestruj się

14:00 - 18:30   Podstawy szlifowania pod licówki ceramiczne   Remigiusz Budziłło,
cena: 760 zł    Zarejestruj się

15:00 - 17:00   Technika iniekcyjna w bezpośrednich i pośrednich uzupełnieniach kompozytowych  Justyna Kasta
cena: 290 zł     Zarejestruj się

16:00 - 19:00  Nowoczesna endodoncja vs biomechanika zęba   Artur Sienkiewicz
Sprzedaż zostanie otwarta po wyczerpaniu miejsc na warsztacie odbywającym się w godz. 12:30 - 15:30

17:30 - 20:30   Technika iniekcyjna w procedurach odbudowy startych zębów i cyfrowego projektowania uśmiechu  Daniel Nowakowski
cena: 390 zł     Zarejestruj się


SEMINARIA z medycyny estetycznej

9:30 - 11:30   Zastosowanie wypełniaczy w medycynie estetycznej - kurs podstawowy  Krzysztof Ziemlewski
cena: 280 zł   Zarejestruj się

11:00 - 13:00  Bezpieczna korekcja kwasem hialuronowym (fałdy nosowe, usta, kąciki ust)   Monika Łącka
cena: 230 zł   Zarejestruj się

12:30 - 14:30  Zastosowanie wypełniaczy w medycynie estetycznej - techniki zaawansowane   Krzysztof Ziemlewski
cena: 280 zł   Zarejestruj się

15:30 - 17:30  Full face treatment - skuteczne metody modelowania twarzy   Krzysztof Ziemlewski
cena: 280 zł   Zarejestruj się

 

Sobota, 21 września

 

09:30 - 13:00  Kompleksowy plan leczenia pacjenta w cyfrowych realiach   Kamil Szewczyk
cena: 550 zł   Zarejestruj się

09:30 - 14:00  Dylematy endodontyczne w leczeniu kompleksowym   Rafał Mędzin
cena: 650 zł   Zarejestruj się

13:30 - 16:30  Zastosowanie laserów diodowych w stomatologii estetycznej   Walid Altayeb
cena: 680 zł
  Zarejestruj się

 

WARSZTATY DLA HIGIENISTEK I ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH

Sobota, 21 września

9:00 - 11:00  Opieka nad dzieckiem i kobietą ciężarną w zakresie profilaktyki i higieny jamy ustnej w gabinecie higieny
Katarzyna Ostrowska, Anna Michalska
liczba uczestników: 20 osób
Czy kobiety w ciąży należy się bać? Czy nastolatek gryzie? I co oznaczają dziwne plamki na zębach przedszkolaka? Zarówno kobieta ciężarna jak i dziecko w wieku od noworodka aż do okresu adolescencji znajdują się w kręgu dużego zainteresowania higienistki stomatologicznej. Podczas warsztatów uczestnicy usystematyzują wiedzę z zakresu profilaktyki i higieny tej grupy pacjentów. Zapoznają się z wytycznymi dotyczącymi diety, profilaktyki fluorkowej, profilaktyki kształtowania prawidłowego rozwoju narządu żucia oraz kontroli mechanicznej i chemicznej biofilmu. Wykładowcy przedstawią ciekawe przypadki własnych pacjentów oraz podpowiedzą jak przeprowadzić wizytę małego i dużego pacjenta.
9:00 - 11:00   Implantoprotetyka - co higienistka i asystentka wiedzieć powinna - brak miejsc
Michał Kluczkowski
liczba uczestników: 20 osób
Podczas warsztatów uczestnicy usystematyzują wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu implantoprotetyki. Zaznajomią się z różnorodnością systemów implantologicznych. Poznają różne techniki osadzania prac- prace cementowane oraz przykręcane. Omówione zostaną uzupełnienia typu overdentures. Uczestnicy poznają szczegółowo etapy postępowania podczas wizyt w gabinecie implantoprotetycznym z uwzględnieniem roli higienistki i asystentki. Omówione zostanie instrumentarium stosowane podczas każdego etapu leczenia implantoprotetycznego. Uczestnicy poznają tricki dzięki którym praca w gabinecie stanie się prostsza.
9:00 - 11:00   Profesjonalna higienizacja pacjenta periodontologicznego – skutecznie, bezpiecznie i z głową - brak miejsc
Magdalena Michałowska
liczba uczestników: 16 osób
Podczas warsztatów dowiesz się  w jaki sposób postępować z pacjentem periodontologicznym  na pierwszej wizycie, oraz  jak prawidłowo prowadzić  dalszą profilaktykę. Jak powinna wyglądać wizyta  profilaktyczna u pacjenta w fazie podtrzymującej leczenia. Jak często powinnaś spotykać się z pacjentem perio?
Poznasz metody piaskowania nad, przy i poddziąsłowego. Dowiesz się jakiego piasku profilaktycznego używać w różnych sytuacjach. Jak pracować, aby wizyta profilaktyczna była mało inwazyjnym zabiegiem i pacjent powracał do nas z przyjemnością.Będziesz  mieć możliwość pracy na najnowszych urządzeniach Prophylaxis Master
9:30 - 11:00 Fotoaktywna dezynfekcja PAD w zabiegach profilaktyczno-leczniczych w stomatologii dziecięcej
Aneta Olszewska
liczba uczestników: 20 osób
- Bezpieczenstwo stosowania laserów diodowych w gabinecie stomatologicznym
- Fotoaktywna dezynfekcja PAD - prezentacja protokołu postępowania, stosowanych fotouczulaczy
- wskazania do PAD w różnych sytuacjach klinicznych w stomatologii dziecięcej
- ćwiczenia praktyczne na materiale fantomowym
11:30 - 13:30   Profesjonalna higienizacja pacjenta protetycznego i implantoprotetycznego  - brak miejsc
Magdalena Michałowska
liczba uczestników: 16 osób
Dowiesz się jakie są zasady pracy z pacjentem implantologicznym w trakcie leczenia chirurgicznego, a także po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. Jak często pacjent powinien zgłaszać się do gabinetu higieny. Co pacjenci protetyczni i implantoprotetyczni wiedzieć powinni?
Poznasz metody piaskowania nad, przy i poddziąsłowego. Dowiesz się jakiego piasku profilaktycznego używać w różnych sytuacjach. Jak pracować, aby wizyta profilaktyczna była mało inwazyjnym zabiegiem i pacjent powracał do nas z przyjemnością. Będziesz  mieć możliwość pracy na najnowszych urządzeniach Prophylaxis Master
12:00 - 14:00   Pokaż język – przyjmij zagranicznego pacjenta bez stresu
Katarzyna Śpiewak
liczba uczestników: 15 osób 
Głównym celem warsztatu jest popularyzacja języka angielskiego wśród osób związanych z branżą stomatologiczną, głównie higienistek stomatologicznych oraz motywowanie do jego nauki.
Podczas warsztatu omówimy możliwości rozwoju zawodowego higienistek stomatologicznych, kładąc nacisk na szanse, jakie stwarza znajomość języka angielskiego. W pierwszej części uczestnicy nauczą się, w jaki sposób wyznaczać swoje cele metodą SMART. Zastanowimy się, jakie kroki powinien podjąć uczestnik warsztatu, aby móc osiągnąć swoje cele zawodowe – w zależności od miejsca zamieszkania, osobistych predyspozycji oraz możliwości czasowych i finansowych. Przedyskutujemy rolę motywacji i samodyscypliny w osiąganiu założonych celów.
W drugiej części warsztatu uczestnicy zapoznają się z metodami pozwalającymi na skuteczną naukę języka angielskiego stomatologicznego. Osoby biorące udział w warsztacie dowiedzą się, w jaki sposób powinny uczyć się języka angielskiego w efektywny sposób, z jakich materiałów korzystać oraz jak planować swoją naukę, tak by przygotować się do skutecznego używania języka angielskiego w gabinecie stomatologicznym. Każdy uczestnik wyjdzie z warsztatów z wstępnym planem nauki dostosowanym do jego potrzeb. Uzupełnieniem warsztatu będzie mini-lekcja z języka angielskiego stomatologicznego polegająca na wyćwiczeniu krótkiej rozmowy na temat tego, skąd bierze się kamień nazębny. Warsztat pozwala zobaczyć rosnące znaczenie znajomości języka angielskiego w zawodzie higienistki stomatologicznej i pokazuje jak można, dzięki zastosowaniu wiedzy z zakresu metodyki uczenia się z sukcesem rozwijać własne umiejętności językowe.
12:00 - 14:00  Pacjent obciążony w wywiadzie w gabinecie higieny. Możliwości diagnostyczne, zalecenia i rekomendacje - brak miejsc
Natalia Szeląg
liczba uczestników: 20 osób 
W codziennej pracy spotykamy różnych pacjentów, również takich, którzy zmagają się z chorobami. Choroby ogólne mogą mieć wpływ na zmiany w jamie ustnej oraz zwiększenie podatnosci na próchnicę i choroby dziąseł. Na podstawie pacjenta obciążonego cukrzycą przedstawione zostaną narzędzia diagnostyczne pomocne w pracy higienistki. Omówiony zostanie schemat wizyty wraz z instruktażem higieny. Zalecenia pozabiegowe dla diabetyka. 
W czasie warsztatu uczestnicy zapoznają się z najnowocześniejszą kamerą do wykrywania próchnicy DiagnoCam oraz innowacyjny przyrząd do analizy śliny Spotchem ST. Nabiorą umiejętności przeprowadzania badania, wreszcie wykonają je samodzielnie. Dowiedzą się jakie preparaty odpowiednie są dla osób z cukrzycą, jakie są zalecenia dotyczące higieny domowej. 
14:00 - 16:00  Instruktaż prawidłowej higieny jamy ustnej pacjenta protetycznego
Renata Dziedzicka
liczba uczestników: 20 osób
14:00 - 16:00  Profesjonalna higienizacja pacjenta protetycznego i implantoprotetycznego- brak miejsc
Magdalena Michałowska  
liczba uczestników: 16 osób
Dowiesz się jakie są zasady pracy z pacjentem implantologicznym w trakcie leczenia chirurgicznego, a także po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. Jak często pacjent powinien zgłaszać się do gabinetu higieny. Co pacjenci protetyczni i implantoprotetyczni wiedzieć powinni?
Poznasz metody piaskowania nad, przy i poddziąsłowego. Dowiesz się jakiego piasku profilaktycznego używać w różnych sytuacjach. Jak pracować, aby wizyta profilaktyczna była mało inwazyjnym zabiegiem i pacjent powracał do nas z przyjemnością. Będziesz  mieć możliwość pracy na najnowszych urządzeniach Prophylaxis Master
14:00 - 16:00  Implantoprotetyka - co higienistka i asystentka wiedzieć powinna
Michał Kluczkowski
liczba uczestników: 20 osób
Podczas warsztatów uczestnicy usystematyzują wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu implantoprotetyki. Zaznajomią się z różnorodnością systemów implantologicznych. Poznają różne techniki osadzania prac- prace cementowane oraz przykręcane. Omówione zostaną uzupełnienia typu overdentures. Uczestnicy poznają szczegółowo etapy postępowania podczas wizyt w gabinecie implantoprotetycznym z uwzględnieniem roli higienistki i asystentki. Omówione zostanie instrumentarium stosowane podczas każdego etapu leczenia implantoprotetycznego. Uczestnicy poznają tricki dzięki którym praca w gabinecie stanie się prostsza.