Program Zjazdu

Program IV Ogólnopolskiego Zjazdu Higienistek i Asystentek Stomatologicznych

Zjazd Higienistek i Asystentek            

 

»Zobacz program warsztatów«


Piątek, 20 września WYKŁADY

9:00 - 9:30   Wykład inauguracyjny: Profilaktyka w gabinecie higieny - sprawdzone rozwiązania i ciekawe nowości
mgr dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska
9:30 - 10:30   Nowoczesne rozwiązania w profilaktyce profesjonalnej
dr n. med. Magdalena Sulewska

Diagnostyka higieny i stanu przyzębia. Ocena wybranych wskaźników i parametrów klinicznych przyzębia:PI, API , BOP , PD, CAL, GR. Edukacja, motywacja pacjenta oraz współpraca higienistki z periodontologiem kluczem do sukcesu. Narzędzia ręczne i maszynowe (skalery, Vector, piaskarki), rodzaje piasku (piaskowanie kompleksowe) w nowoczesnej profilaktyce profesjonalnej. Efektywność SRP (scaling and root planning) oraz SRP+GPAP (subgingival air-polishing) w świetle najnowszych doniesień naukowych.
Podczas wykładu uczestnik nauczy się oceniać wybrane wskaźniki i parametry przyzębia oraz uzyska wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań w profilaktyce profesjonalnej opartej na dowodach naukowych (dane z piśmiennictwa).

11:00 - 12:00   Niedobory witaminy D u pacjentów stomatologicznych
prof. dr hab. n. med. Marzena Dominia

12:30 - 13:30   Specyfika pielęgnacji jamy ustnej u pacjenta z chorobą ogólnoustrojową
dr n. med. Ewa Krasuska-Sławińska

Pacjenci z chorobą ogólnoustrojową, a szczególnie dzieci należą do grupy wysokiego ryzyka występowania choroby próchnicowej oraz zmian patologicznych na błonie śluzowej jamy ustnej. Opieka stomatologiczna ma na celu ograniczanie ryzyka występowania próchnicy zębów, zmian chorobowych i ryzyka bólu oraz zapobieganie powikłaniom wtórnym (miejscowym i ogólnoustrojowym).
W prezentacji omówiono specyfikę pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów z poszczególnymi schorzeniami ogólnoustrojowymi, a także diagnostykę i leczenie zmian w obrębie błony śluzowej jamy ustnej spowodowanych chorobą podstawową lub stosowanym leczeniem.

14:30 - 15:30   Standardy postępowania w higienie jamy ustnej pacjentów leczonych radioterapią oraz chemioterapią w obrębie głowy i szyi
hig. stom. Paulina Staroń

Radioterapia i chemioterapia oraz leczenie chirurgiczne jest podstawową terapią w rozpoznaniu nowotworu w obrębie głowy i szyi. Leczeniu często towarzyszą objawy uboczne, które mają duży wpływ na komfort życia pacjenta. Higienistka stomatologiczna może odgrywać dużą rolę w rekonwalescencji powikłań po leczeniu onkologicznym. Efektem ubocznym, który występuje najczęściej podczas radio lub chemioterapii rejonu głowy i szyi jest zapalenie błony śluzowej jamy ustnej określanej jako mucositis. Mucositis, czyli zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zlokalizowane w obrębie jamy ustnej określane jest jako oral mucositis, a zlokalizowane w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego – jako gut MBI (GMBI). Zmiany w jamie ustnej pojawiają się najczęściej na nierogowaciejącej błonie śluzowej policzków, warg, dna jamy ustnej, bocznych i brzusznej powierzchniach języka, a także na podniebieniu miękkim, ale mogą obejmować również inne obszary jamy ustnej. Kolejnym skutkiem ubocznym, który występuje w 99% przypadków jest kserostomia, grzybica jamy ustnej, próchnica popromienna i aktualnie już rzadko osteoradionekroza – martwica kości.
Podczas wykłady uczestnik dowie się jakie powikłania występują po leczeniu onkologicznym, jak zmniejszyć skutki uboczne leczenia oraz jak przygotowac pacjenta do terapii.

16:00 - 17:00   Profesjonalna higienizacja pacjenta periodontologicznego
dr n. med. Witold Jurczyński

Wykładowca dzieląc się swoim 25-letnim doświadczeniem w prowadzeniu pacjentów periodonotologicznych pokaże jak budować strategię spersonalizowaną dla każdego pacjenta, pamiętając o jego potrzebach i oczekiwaniach. Kolejno, podkreśli jak ważna jest współpraca między lekarzem a higienistką, która dla pacjenta ma być spójna i nie naruszająca jego zaufania. Całość prezentacji ma pokazać jak leczyć skutecznie, bezpiecznie i z głową te choroby, które w dalszym ciągu stanowią problem społeczny.

Uczestnik po wykładzie będzie miał wiedzę, o tym:
- jak spersonalizować fazę higienizacyjną do potrzeb i oczekiwań pacjenta,
- jakie są współczesne algorytmy wykonywania skallingu nad- i poddziąsłowego,
- jakie są czynniki decydujące o skutecznym i bezpiecznym leczeniu pacjentów z chorobą przyzębia.


Sobota, 21 września WARSZTATY                     »pobierz program warsztatów - plik. pdf«

9:00 - 11:00  Opieka nad dzieckiem i kobietą ciężarną w zakresie profilaktyki i higieny jamy ustnej w gabinecie higieny
Katarzyna Ostrowska, Anna Michalska
liczba uczestników: 20 osób
Czy kobiety w ciąży należy się bać? Czy nastolatek gryzie? I co oznaczają dziwne plamki na zębach przedszkolaka? Zarówno kobieta ciężarna jak i dziecko w wieku od noworodka aż do okresu adolescencji znajdują się w kręgu dużego zainteresowania higienistki stomatologicznej. Podczas warsztatów uczestnicy usystematyzują wiedzę z zakresu profilaktyki i higieny tej grupy pacjentów. Zapoznają się z wytycznymi dotyczącymi diety, profilaktyki fluorkowej, profilaktyki kształtowania prawidłowego rozwoju narządu żucia oraz kontroli mechanicznej i chemicznej biofilmu. Wykładowcy przedstawią ciekawe przypadki własnych pacjentów oraz podpowiedzą jak przeprowadzić wizytę małego i dużego pacjenta.
9:00 - 11:00   Implantoprotetyka – co higienistka i asystentka wiedzieć powinna
Michał Kluczkowski
liczba uczestników: 20 osób
Podczas warsztatów uczestnicy usystematyzują wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu implantoprotetyki. Zaznajomią się z różnorodnością systemów implantologicznych. Poznają różne techniki osadzania prac- prace cementowane oraz przykręcane. Omówione zostaną uzupełnienia typu overdentures. Uczestnicy poznają szczegółowo etapy postępowania podczas wizyt w gabinecie implantoprotetycznym z uwzględnieniem roli higienistki i asystentki. Omówione zostanie instrumentarium stosowane podczas każdego etapu leczenia implantoprotetycznego. Uczestnicy poznają tricki dzięki którym praca w gabinecie stanie się prostsza.
9:00 - 11:00   Profesjonalna higienizacja pacjenta periodontologicznego – skutecznie, bezpiecznie i z głową
Magdalena Michałowska
liczba uczestników: 16 osób
Podczas warsztatów dowiesz się  w jaki sposób postępować z pacjentem periodontologicznym  na pierwszej wizycie, oraz  jak prawidłowo prowadzić  dalszą profilaktykę. Jak powinna wyglądać wizyta  profilaktyczna u pacjenta w fazie podtrzymującej leczenia. Jak często powinnaś spotykać się z pacjentem perio?
Poznasz metody piaskowania nad, przy i poddziąsłowego. Dowiesz się jakiego piasku profilaktycznego używać w różnych sytuacjach. Jak pracować, aby wizyta profilaktyczna była mało inwazyjnym zabiegiem i pacjent powracał do nas z przyjemnością.Będziesz  mieć możliwość pracy na najnowszych urządzeniach Prophylaxis Master
 9:30 - 11:00 Fotoaktywna dezynfekcja PAD w zabiegach profilaktyczno-leczniczych w stomatologii dziecięcej
Aneta Olszewska
liczba uczestników: 20 osób
- Bezpieczenstwo stosowania laserów diodowych w gabinecie stomatologicznym
- Fotoaktywna dezynfekcja PAD - prezentacja protokołu postępowania, stosowanych fotouczulaczy
- wskazania do PAD w różnych sytuacjach klinicznych w stomatologii dziecięcej
- ćwiczenia praktyczne na materiale fantomowym
11:30 - 13:30   Profesjonalna higienizacja pacjenta protetycznego i implantoprotetycznego
Magdalena Michałowska 
liczba uczestników: 16 osób
Dowiesz się jakie są zasady pracy z pacjentem implantologicznym w trakcie leczenia chirurgicznego, a także po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. Jak często pacjent powinien zgłaszać się do gabinetu higieny. Co pacjenci protetyczni i implantoprotetyczni wiedzieć powinni?
Poznasz metody piaskowania nad, przy i poddziąsłowego. Dowiesz się jakiego piasku profilaktycznego używać w różnych sytuacjach. Jak pracować, aby wizyta profilaktyczna była mało inwazyjnym zabiegiem i pacjent powracał do nas z przyjemnością. Będziesz  mieć możliwość pracy na najnowszych urządzeniach Prophylaxis Master
12:00 - 14:00   Pokaż język – przyjmij zagranicznego pacjenta bez stresu
Katarzyna Śpiewak
liczba uczestników: 15 osób 
Głównym celem warsztatu jest popularyzacja języka angielskiego wśród osób związanych z branżą stomatologiczną, głównie higienistek stomatologicznych oraz motywowanie do jego nauki.
Podczas warsztatu omówimy możliwości rozwoju zawodowego higienistek stomatologicznych, kładąc nacisk na szanse, jakie stwarza znajomość języka angielskiego. W pierwszej części uczestnicy nauczą się, w jaki sposób wyznaczać swoje cele metodą SMART. Zastanowimy się, jakie kroki powinien podjąć uczestnik warsztatu, aby móc osiągnąć swoje cele zawodowe – w zależności od miejsca zamieszkania, osobistych predyspozycji oraz możliwości czasowych i finansowych. Przedyskutujemy rolę motywacji i samodyscypliny w osiąganiu założonych celów.
W drugiej części warsztatu uczestnicy zapoznają się z metodami pozwalającymi na skuteczną naukę języka angielskiego stomatologicznego. Osoby biorące udział w warsztacie dowiedzą się, w jaki sposób powinny uczyć się języka angielskiego w efektywny sposób, z jakich materiałów korzystać oraz jak planować swoją naukę, tak by przygotować się do skutecznego używania języka angielskiego w gabinecie stomatologicznym. Każdy uczestnik wyjdzie z warsztatów z wstępnym planem nauki dostosowanym do jego potrzeb. Uzupełnieniem warsztatu będzie mini-lekcja z języka angielskiego stomatologicznego polegająca na wyćwiczeniu krótkiej rozmowy na temat tego, skąd bierze się kamień nazębny. Warsztat pozwala zobaczyć rosnące znaczenie znajomości języka angielskiego w zawodzie higienistki stomatologicznej i pokazuje jak można, dzięki zastosowaniu wiedzy z zakresu metodyki uczenia się z sukcesem rozwijać własne umiejętności językowe.
12:00 - 14:00   Pacjent obciążony w wywiadzie w gabinecie higieny. Możliwości diagnostyczne, zalecenia i rekomendacje
Natalia Szeląg 
liczba uczestników: 20 osób 
W codziennej pracy spotykamy różnych pacjentów, również takich, którzy zmagają się z chorobami. Choroby ogólne mogą mieć wpływ na zmiany w jamie ustnej oraz zwiększenie podatnosci na próchnicę i choroby dziąseł. Na podstawie pacjenta obciążonego cukrzycą przedstawione zostaną narzędzia diagnostyczne pomocne w pracy higienistki. Omówiony zostanie schemat wizyty wraz z instruktażem higieny. Zalecenia pozabiegowe dla diabetyka. 
W czasie warsztatu uczestnicy zapoznają się z najnowocześniejszą kamerą do wykrywania próchnicy DiagnoCam oraz innowacyjny przyrząd do analizy śliny Spotchem ST. Nabiorą umiejętności przeprowadzania badania, wreszcie wykonają je samodzielnie. Dowiedzą się jakie preparaty odpowiednie są dla osób z cukrzycą, jakie są zalecenia dotyczące higieny domowej. 
14:00 - 16:00   Instruktaż prawidłowej higieny jamy ustnej pacjenta protetycznego
Renata Dziedzicka
liczba uczestników: 20 osób
Higiena zębów własnych, a higiena prac protetycznych, to dwa różne, trudne tematy.
Każdy pacjent, nawet z najmniejszą odbudową protetyczną, powinien otrzymać wiedzę teoretyczno-praktyczną na temat prawidłowej higieny.
Warsztat dla praktyków, ćwiczenia aktywne uczestników warsztatu, wymagające stosowania wiedzy w praktycznych działaniach, pozwolą na możliwość praktycznego przećwiczenia umiejętności, wyciągnięcia wniosków i określenia zasad skutecznego stosowania danej umiejętności w gabinecie z pacjentem protetycznym.
Według zasady:
1. Wykonaj daną czynność.
2. Zastanów się nad tym.
3. Określ zasady i etapy działania.
4. Zastosuj teorię – określ w jaki sposób zastosujesz ją w praktyce.
Podczas szkolenia każdy uczestnik aktywnie i praktycznie będzie miał możliwość pracy na narzędziach do higieny jamy ustnej. Będzie potrafił ocenić i dobrać odpowiednie narzędzia dla pacjenta protetycznego.
14:00 - 16:00   Profesjonalna higienizacja pacjenta protetycznego i implantoprotetycznego
Magdalena Michałowska
liczba uczestników: 18 osób
Dowiesz się jakie są zasady pracy z pacjentem implantologicznym w trakcie leczenia chirurgicznego, a także po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. Jak często pacjent powinien zgłaszać się do gabinetu higieny. Co pacjenci protetyczni i implantoprotetyczni wiedzieć powinni?
Poznasz metody piaskowania nad, przy i poddziąsłowego. Dowiesz się jakiego piasku profilaktycznego używać w różnych sytuacjach. Jak pracować, aby wizyta profilaktyczna była mało inwazyjnym zabiegiem i pacjent powracał do nas z przyjemnością. Będziesz  mieć możliwość pracy na najnowszych urządzeniach Prophylaxis Master

14:00 - 16:00   Implantoprotetyka – co higienistka i asystentka wiedzieć powinna
Michał Kluczkowski
liczba uczestników: 20 osób
Podczas warsztatów uczestnicy usystematyzują wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu implantoprotetyki. Zaznajomią się z różnorodnością systemów implantologicznych. Poznają różne techniki osadzania prac- prace cementowane oraz przykręcane. Omówione zostaną uzupełnienia typu overdentures. Uczestnicy poznają szczegółowo etapy postępowania podczas wizyt w gabinecie implantoprotetycznym z uwzględnieniem roli higienistki i asystentki. Omówione zostanie instrumentarium stosowane podczas każdego etapu leczenia implantoprotetycznego. Uczestnicy poznają tricki dzięki którym praca w gabinecie stanie się prostsza.


WYKŁADOWCY

Prof. Marzena Dominiak
Prof. dr hab. n. med.
Marzena Dominiak
Mgr tech. dent. Renata Dziedzicka
Mgr tech. dent.
Renata Dziedzicka
Dr n. med. Witold Jurczyński
Dr n. med.
Witold Jurczyński
Lic. hig. stom. Michał Kluczkowski
Lic. hig. stom.
Michał Kluczkowski
Dr n. med. Ewa Krasuska - Sławińska
Dr n. med.
Ewa Krasuska-Sławińska
Hig. stom. Anna Michalska
Hig. stom.
Anna Michalska
Hig. stom. Magdalena Michałowska
Hig. stom.
Magdalena Michałowska
mgr dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska
Mgr dypl. hig. stom.
Katarzyna Ostrowska
Hig. stom. Paulina Staroń
Hig. stom.
Paulina Staroń
Dr n. med. Magdalena Sulewska
Dr n. med.
Magdalena Sulewska
Hig. stom. Natalia Szeląg
Hig. stom.
Natalia Szeląg
Mgr Katarzyna Śpiewak
Mgr
Katarzyna Śpiewak

 


Partnerzy Zjazdu:

EMS
Oral-B
Ivoclar-Vivadent

Partner medialny:

Asysta dentystyczna