Zjazd higienistek i asystentek

IV Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych "Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA"                     


Dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na IV Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych „Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA”. Pozytywne opinie, dobre słowa i komentarze stanowią dla nas najlepszy dowód, że takie wydarzenia jak Zjazd umacniają wiarę w możliwości przedstawicieli naszego zawodu. W grupie nie tylko łatwiej się uczyć, ale też zgłaszać istotne postulaty do całego środowiska i wspólnie zastanawiać się nad sposobami ich realizacji. A tych przecież nie brakuje.

Nie ulega wątpliwości, że z każdym rokiem polskie higienistki i asystentki stomatologiczne są coraz lepiej wyedukowane. Z każdym dniem zyskujemy coraz większe zaufanie lekarzy dentystów oraz pacjentów. Poczucie bycia potrzebnym i ważnym członkiem zespołu stomatologicznego jest bardzo ważne, doskonale to rozumiemy i pamiętamy o tym tworząc program edukacyjny Zjazdu. Akceptację otoczenia i wiarę we własne możliwości można zdobyć przede wszystkim dzięki ciężkiej pracy. Sprawdzona edukacja, już od najwcześniejszych etapów, odwaga w podejmowaniu kolejnych wyzwań zawodowych, orientacja na nowoczesne technologie, inwestycja w rozwój kompetencji miękkich – to wszystko sprawia, że każda higienistka i asystentka – jeżeli tylko chce - może z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem wykonywać codzienne obowiązki w gabinecie. Życzę tego uczucia każdemu. Siła jest w nas!

Wszystkich przedstawicieli naszych zawodów, którzy chcą zdobyć lub zaktualizować wiedzę już dziś zapraszam do Poznania, na IV Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych „Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA”. Tak jak w 2018 r. nasze spotkanie będzie integralną częścią Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, największego i jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń edukacyjnych w branży stomatologicznej.

Zachęcam do śledzenia oficjalnych kanałów komunikacji CEDE 2019.

#siławnas  #rozwojowahigienistka

mgr dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska

Członek Rady Naukowej 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, Szkolenia Ostrowska
Prezes Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego


Dr n. med. Witold Jurczyński zaprasza na IV Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych 

 

Partnerzy Zjazdu:

EMS
Oral-B
Ivoclar-Vivadent

Partner medialny:

Asysta dentystyczna