Warsztaty, Seminaria

Przygotowanie oraz zastosowanie osocza bogatopłytkowego PRF

Wykładowca(y):
Lek. med. Małgorzata Kryńska

Miejsce: Pawilon 7 - antresola, Sala 1.G

Data: 20.09.2019, Piątek

Godziny: 13:30 - 18:00


Rodzaj zajęć: Warsztat
Max liczba uczestników: 20
Język: polski
Punkty edukacyjne: 4.5
Koszt: 700 PLN

Część teoretyczna:  
- co to jest fibryna bogatopłytkowa?
- ewolucja osocza bogatopłytkowego
- w jaki sposób pozyskujemy osocze?
- działanie osocza na tkanki z punktu widzenia biologicznego i medycznego
- różnice pomiędzy komórkami macierzystymi a osoczem i fibryną
- zróżnicowanie pojęć: A-PRF, I-PRF, L-PRF, PRP
- mezoterapia igłowa
- uwarunkowania prawne związane z ostrzykiwaniem skóry 
- pozostałe zagadnienia związane z osoczem PRF

Część praktyczna:
Każdy z uczestników wykonuje osobiście wszystkie elementy szkolenia:
- nauka pobierania krwi - wirowanie w zależności od frakcji - czasy i szybkości
- przygotowanie sticky bone oraz ibone z użyciem młynka do pozyskiwania materiału z zęba, lub wiertła do pobierania wiórów kostnych.
- przygotowanie PRF Liquid
- przygotowanie opatrunków żelowych PRF
- techniki ostrzykiwania, mezoterapia igłowa skóry właściwej
- wykonywanie membran oraz korków fibrynowych z wykorzystaniem BOX PRF