Naukowy Zawrót Głowy - podsumowanie

Naukowy Zawrót Głowy

Podczas tegorocznej edycji sesji Naukowy zawrót głowy – nowości w nauce ponownie zaprezentowano najciekawsze prace studenckie z ostatnich lat.

Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Syrico (PUM w Szczecinie) prezentująca pracę „Analiza wpływu UAV i skali Mallampati na ryzyko wystąpienia OBS".

Wyróżnienie otrzymał Adam Wawrzynkiewicz (UM w Łodzi) prezentujący pracę "Ocena zmian inklinacji trzonowców szczęki i wymiarów podniebienia z wiekiem".