Kongres - podsumowanie

W 2019 roku Kongres Unii Stomatologii Polskiej potwierdził status jednego z największych wydarzeń edukacyjnych w branży stomatologicznej. W 81 wykładach, 2 panelach dyskusyjnych, 22 warsztatach i 4 seminariach wzięło udział 1049 osób. Zgodnie z przewidywaniami najliczniejszą grupę trzeciej edycji projektu stanowili lekarze dentyści ogólnie praktykujący, bez specjalizacji. Pod względem liczebności w dalszej kolejności uplasowali się: specjaliści ogólni, stomatolodzy zachowawczy, protetycy i periodontolodzy. Blisko 300 osób wzięło udział w Ogólnopolskim Zjeździe Higienistek i Asystentek, prawie 100 w debacie „Higienistka – najlepsza inwestycja dentysty?”. – Potwierdziły się nasze przewidywania dotyczące zainteresowania wytycznymi w zakresie stanów nagłych w stomatologii. To z pewnością jeden z najcenniejszych projektów w ramach 3. KUSP. Cieszę się, że polscy stomatolodzy docenili wizytę dr Gerharda Seebergera, prezydenta FDI i znakomitego eksperta w zakresie endodoncji. Już myślimy o tym jak stworzyć interesujący program 4. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej – komentuje prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, przewodnicząca Rady Naukowej KUSP.

Podczas tegorocznej edycji sesji „Naukowy zawrót głowy – nowości w nauce” ponownie zaprezentowano najciekawsze prace studenckie z ostatnich lat. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Syrico (PUM w Szczecinie) prezentująca pracę „Analiza wpływu UAV i skali Mallampati na ryzyko wystąpienia OBS”. Wyróżnienie otrzymał Adam Wawrzynkiewicz (UM w Łodzi) prezentujący pracę „Ocena zmian inklinacji trzonowców szczęki i wymiarów podniebienia z wiekiem”.

3. Kongres Unii Stomatologii Polskiej
 
3. Kongres Unii Stomatologii Polskiej
 
3. Kongres Unii Stomatologii Polskiej
 
3. Kongres Unii Stomatologii Polskiej
 
Zjazd Higienistek i Asystentek - warsztaty
 
Zjazd Higienistek i Asystentek - wykłady
 
Naukowy Zawrót Głowy
 
Naukowy Zawrót Głowy