Regulamin Wystawy

Przepisy obowiązują wszystkich uczestników 28 Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych  CEDE 2019.

REGULAMIN WYSTAWY CEDE 2019 stanowi wraz z  "Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie MTP Sp. z o.o." integralną część zamówienia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Regulamin Wystawy CEDE 2019  »pobierz«

Przepisy techniczne i przeciwpożarowe  »pobierz«