Warsztaty, Seminaria

Szyna stabilizacyjna Michigan - wykonanie i prawidłowe dostosowanie w jamie ustnej

Wykładowca(y):
Dr n. med. Piotr Jurkowski
Dr n. med. Wojciech Kondrat

Miejsce: Pawilon 7 - antresola, Sala 1.C

Data: 20.09.2019, Piątek

Godziny: 13:30 - 16:30


Rodzaj zajęć: Warsztat
Język: polski
Punkty edukacyjne: 3
Koszt: 710 PLN

Część teoretyczna:
- rodzaje szyn zgryzowych
- wskazania do stosowania szyn stabilizacyjnych
- mechanizmy działania szyn
- wykonawstwo laboratoryjne i kliniczne dostosowanie szyny

Część praktyczna:
Kursanci dokonają w parach samodzielnego dostosowania przygotowanych wcześniej przez organizatorów szyn na modelach osadzonych w artykulatorach przy użyciu mikrosilników i kalek artykulacyjnych różnej grubości Uzyskają prawidłowe kontakty na szynach w zwarciu centrycznym i ekscentrycznym. Przedstawione zostaną alternatywne sposoby na szybkie dostosowanie szyn w przypadku ich znacznego niedopasowania w czasie pierwszej kontroli w jamie ustnej.

W czasie warsztatów z szyn zgryzowych uczestnicy nauczą się:
- zasad prawidłowego wykonania szyny
- w jakich sytuacjach stosować szyny stabilizacyjne, kiedy stosować szyny górne a kiedy dolne
- jak prawidłowo dostosować szynę w  zwarciu centrycznym i ekscentrycznym
- w jaki sposób szybko dokonać naprawy szyny w przypadku jej niedopasowania