Gwiazdy CEDE 2019 - Materiały stomatologiczne

GTO (biomateriał)

Kategoria: Materiały stomatologiczne

Producent: OsteoBiol

Kraj: Włochy

Wystawca: Medilab Sp. z o.o. Firma Wytwórczo-Usługowa

Pawilon 7A   Stoisko 7a.A4.3

Zagłosuj Udostępnij

OPIS:

GTO to materiał kościozastępczy pochodzenia heterologicznego. Jest mieszaniną granulek kości korowo-gąbczstej z zachowanym naturalnym kolagenem o granulometrii od 600 do 1000 μm odpowiednio zmieszaną z OsteoBiol® TSV Gel, który składa się z heterologicznego żelu kolagenowego typu I i III, połączonego z wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi i biokompatybilnymi kopolimerami syntetycznymi rozpuszczonymi w roztworze wodnym. Stosowanie TSV Gel zapewnia optymalną przyczepność materiału. GTO jest stopniowo resorbowany i niezwykle osteokondukcyjny. Ponadto zachowana w granulkach macierz kolagenowa ułatwia krzepnięcie krwi, a następnie inwazję komórek naprawczych i regenerujących. Te unikalne właściwości powodują, że formowanie się nowej tkanki kostnej postępuje bardzo szybko, pozwalając na zachowanie odpowiedniej objętości wszczepu, tworzenie się zdrowej tkanki kostnej i, co za tym idzie, ostatecznie zakończoną sukcesem rehabilitację pacjenta poprzez wszczepienie implantu.

UZASADNIENIE:

GTO jest nowym standardem doskonałości biomateriałów. Został stworzony jako uniwersalny wypełniacz łatwo przystosowujący się do każdego defektu kostnego. Jest gotowym do użycia, wstępnie nawilżonym biomateriałem i może być łatwo wszczepiony w miejsce ubytku kostnego. To, co wyróżnia GTO to jednoczesna stymulacja i wspieranie naturalnej regeneracji kości oraz doskonała stabilizacja wszczepu.